Kana Rodzice

Dla dobrego i świadomego rodzicielstwa

Czym jest projekt Kana Rodzice?

KANA Rodzice to trwająca rok droga formacji, dzielenia i modlitwy, przeżywana w przyjaznym,
braterskim otoczeniu po to, aby przyjrzeć się i pogłębić rodzinne relacje. Jest to Szkoła wzrastania w
rodzicielstwie i pogłębienia życia duchowego w rodzinie. Jest ona częścią całej misji KANA i może stać
się pierwszym etapem drogi przed uczestnictwem w Tygodniu KANA.

Dla Kogo?

KANA Rodzice skierowana jest do wszystkich rodziców/opiekunów, w tym wychowujących dzieci w
pojedynkę. Jest to droga dla rodziców, których dzieci mają pomiędzy 6 a 18 rokiem życia, dla osób
zaangażowanych w wierze bądź nie, które pragną rozmawiać z innymi rodzicami oraz szukają
wsparcia w swojej roli macierzyńskiej lub ojcowskiej.

Grupa Dzielenia

KANA Rodzice jest rocznym projektem, na który składa się 8 spotkań, mniej więcej raz w miesiącu. W
czasie tych spotkań proponowany jest czas formacji, dzielenia i modlitwy. Pedagogika KANY bazuje
na dzieleniu się z innymi doświadczeniem tego, co przeżywam osobiście. Odkrywamy w ten sposób,
że tzw. relektura – czyli ponowne odczytanie, przyjrzenie się czemuś oraz nazwanie rzeczy po imieniu
(moje radości, troski, obawy…), pomaga w lepszym poznaniu siebie i świadomym towarzyszeniu
dzieciom w ich wzrastaniu.

Na czym polega zaangażowanie?

Dołączając do projektu KANA Rodzice, zgadzacie się na:
● uczestniczenie we wszystkich spotkaniach (raz w miesiącu)
● uczestniczenie w jednym spotkaniu formacyjnym razem z dziećmi (dzień lub weekend w
ciągu roku)
● wykonywanie z zaangażowaniem ćwiczeń proponowanych pomiędzy spotkaniami; jest to
warunek powodzenia projektu.

Tematy spotkań

 • Kochać swoją rodzinę
 • Mówić „Kocham Cię”
 • Słuchać swojego dziecka
 • Rozmawiać z dzieckiem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Sprawowanie autorytetu
 • Odwaga mówienia o czułości i seksualności
 • Przekazywanie wartości

Jaka jest pedagogika misji Kana Rodzice?

Powołanie rodziców jest tym, które niósł Jan Chrzciciel : „trzeba aby On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3, 30) : zgodzić się na fakt, iż wychowanie dzieci jest drogą, pozwolić zakwestionować swoje zdanie, przyjrzeć się ponownie swoim „zasadom wychowawczym”, aby towarzyszyć dzieciom w ich zmierzaniu ku autonomii, we wzajemnym szacunku. Projekt KANA Rodzice bardzo mocno współbrzmi z eksportacją apostolską Amoris Laetitia papieża Franciszka, opublikowaną w marcu 2016 r. ; proponuje on pogłębienie refleksji oraz praktyczne zastosowanie przedstawionych w niej narzędzi. Projekt KANA Rodzice wyraża się poprzez trzy elementy :

 • formacja : dzięki pedagogice zaczerpniętej z nauk humanistycznych oraz
  poprzez teksty biblijne. Stawką / celem jest tu rozwój lub odnalezienie lepszej
  komunikacji na łonie rodziny oraz zaproszenie do niej Ducha Świętego.
 • miejsce dzielenia dla rodziców : przyjazne i braterskie, z wieloma ćwiczeniami.
  Na każdym spotkaniu ma miejsce relektura ćwiczeń wykonanych w domu oraz
  dzielenie między małżonkami / w parze oraz między rodzicami.
 • miejsce modlitwy i wstawiennictwa : modlitwa ma tu miejsce szczególne, wraz
  z modlitwą wstawienniczą za rodziny w trakcie całego roku. Zostanie także
  zaproponowany czas pojednania w ciągu dnia (lub weekendu) z rodziną, mniej
  więcej w połowie trwania projektu.
 • Przygotowanie : (około 45 min. przed przybyciem uczestników)
 • Modlitwa ekipy oraz modlitwa wstawiennicza za rodziny osób, które przyjdą.
 • Przyjęcie rodziców (10 min.)
 • Relektura (15 min.) Relektura tego co się wydarzyło od ostatniego spotkania
 • Nauczanie maksymalnie 30 min.
 • Podsumowanie osobiste 15 min.
 • Grupka dzielenia 20 do 25 min 
 • Czas modlitwy 10 do 15 min
 • Prezentacja ćwiczenia do wykonania przed kolejnym spotkaniem 10 min.

Kana Rodzice – aby wzrastać w miłości w rodzinie.