Od 1980

KANA pomaga wzrastać w miłości

KANA chce być prawdziwą „szkołą” dla małżeństw i rodzin, miejscem ciepłego przyjęcia i braterstwa, gdzie można odkryć i pogłębić radość kochania pomimo trudności. Pary otrzymują tu konkretne narzędzia i wskazówki w zależności od ich konkretnej sytuacji życiowej (narzeczeni, małżeństwa, rodzice, rodziny, osoby w separacji, osoby w nowym związku po rozwodzie). Tworząc warunki do dialogu w prawdzie, który prowadzi do przeżywania relacji i pojednania z drugim człowiekiem, KANA głęboko pracuje nad wewnętrzną jednością poszczególnych osób, par i rodzin. Każdy może na nowo odkryć piękno małżeństwa i zasmakować miłującej obecności Boga. KANA staje się „rodziną rodzin”.

15 000

Ponad 15000 dorosłych z całego świata co roku uczestniczy w formacji KANY. Kana organizuje ponad:

  • 140 tygodni rekolekcji dla małżeństw
  • 300 weekendów formacyjnych
  • 130 cykli rocznych

50

KANA jest obecna w blisko 50 krajach na 5 kontynentach w 24 językach:

  • w 17 krajach Afryki
  • w 7 krajach obu Ameryk
  • w 4 krajach Azji
  • w 17 krajach Europy
  • w 1 kraju Oceanii
  • coraz bardziej rozwija się formacja online i webinaria.

5 300

Każdego roku ponad 5300 par angażuje się do Fraterni KANA, wybierając przede wszystkim czas dla swojego małżeństwa, by uczyć się lepiej kochać.

10

W KANIE spotykają się pary z prawie 10 wyznań chrześcijańskich: katolicy, prawosławni, grekokatolicy, baptyści, ewangelicy, anglikanie, koptowie, maronici…. KANA jest w kontakcie z ponad 175 diecezjami Kościoła Katolickiego; niektóre z nich opierają się na KANIE w zakresie duszpasterstwa rodzin lub powierzają jej to zadania.


Na początku…

„Istnieje tajemnica towarzysząca narodzinom dzieła Bożego, a KANA jest dziełem Bożym!”. Rzeczywiście, misja KANA we Wspólnocie Chemin Neuf zrodziła się w 1975 roku, dzięki prośbie małżeństw, które dopiero co zaangażowały się do Wspólnoty i pragnęły przeżyć rekolekcje skoncentrowane na małżeństwie i rodzinie. Pierwsze rekolekcje odbyły się w La Baume Sainte Marie, gdzie pary przeżyły głębokie doświadczenie duchowe.
W Rzymie, w 1980 roku, podczas Synodu o Rodzinie, Wspólnota została utwierdzona w swoim powołaniu.

1980 rok Rozpoczęcie

Kilka miesięcy później w domu w Pothières koło Lyonu (Francja), który był wówczas pierwszym ośrodkiem formacyjnym Wspólnoty, odbyła się pierwsza „sesja dla małżeństw i rodzin”. Uczestniczyło w nim około trzydziestu rodzin, przy czym dzieci miały swój własny program. Ta pierwsza sesja była tak pięknym doświadczeniem, że wszyscy byli przekonani, że zaproponowanie innym parom tego typu sesji wydaje się niezbędne.

carrée
Carrée

1980-1990 Pierwsze dziesięć lat

Bardzo szybko przyjęła się nazwa KANA. Ważnym elementem rozeznania była modlitwa i medytacja nad Ewangelią o Kanie (J 2). Istotna była również Msza Święta odprawiona na zakończenie jednej z Sesji Kana. Do jej celebracji użyto wina z miejscowości Kana w Izraelu. Również bardzo szybko, na prośbę małżeństw z innych krajów, które chciały „przeżyć coś razem w modlitwie i dzieleniu się”, sesja rozwinęła się w siedmiu nowych krajach, w Europie, Ameryce Północnej i francuskojęzycznej Afryce.

1990-2000 Na koniec świata

W tym dziesięcioleciu KANA została wdrożona w około dwudziestu krajach, w Europie Środkowej, francusko- i anglojęzycznej Afryce, Ameryce Środkowej, na Bliskim Wschodzie, a także w Australii. Ekipy się mobilizują, rozwija się formacja dla osób niosących odpowiedzialność za Kanę, propozycje dostosowuje się do różnych etapów życia par i rodzin oraz do różnych kultur i języków używanych w codziennym życiu rodzin.

1994 Historia Sesji Kana w Polsce

Pierwsza Sesja Kana w Polsce odbyła się w lipcu 1994 roku w Wolborzu (w byłej rezydencji biskupów kujawskich). W sesji tej uczestniczyło 47 małżeństw. Wszystkich uczestników było około 200 osób. Uczestniczyło 4 kapłanów, jednej z Mszy św. przewodniczył ks. biskup Bronisław Dembowski. W przygotowaniach sesji uczestniczyły grupy Odnowy w Duchu Świętym głównie z Warszawy, Łodzi, Białegostoku i Lublina. Sesję prowadzili członkowie Wspólnoty Chemin Neuf wraz z Ojcem Laurent Fabre. Po sesji zaangażowały się do dalszej formacji 32 małżeństwa 3 z Białegostoku, 4 z Kutna, 12 z Łodzi, 13 z Warszawy. W kolejnych latach sesja odbywała się w Wolborzu , Warszawie Wesołej, Krzydlinie i Skorzeszycach. Do tej pory w sesji Kana w Polsce uczestniczyło ponad tysiąc małżeństw. Od 2019 roku dodatkowo są organizowane sesje rozbite na trzy weekendy „1.2.3..Kana”, które pozwalają małżeństwom przeżyć ten sam program który jest rozbity na trzy weekendy. Odbyły się w Łodzi, Krakowie, Opolu, Lublinie, Skorzeszycach, Warszawie Wesołej. Za organizację sesji i Misję Kana w Polsce odpowiadali byli siostra Jolanta Rzeczewska, Katarzyna i Andrzej Łukomscy, Barbara Tadeusz Smolińscy, Magda Piotr Jaworscy, Katarzyna Paweł Markowscy, Monika Marek Lechniak, Ewa Andrzej Dolni.

2000-2010 Pedagogika i ciągły rozwój

Po latach ekspansji i otwartości nadszedł czas na konsolidację pedagogii, zakorzenienie w Duchu Świętym i inkulturację z naciskiem na formację ekip. Aby dotrzeć do osób rozwiedzionych lub w separacji, pozostających w ponownym związku małżeńskim lub nie, pojawiają się nowe propozycje (KANA Nadzieja i KANA Samaria). Rozprzestrzenianie się Kany jest kontynuowane w około dziesięciu krajach, aż do Filipin, Nowej Kaledonii, Brazylii i USA.

2010-2020 Rodzina rodzin

Nadszedł czas spotkań międzynarodowych, możliwość przeżywania Fraterni KANA w skali globalnej i formowania ekip narodowych:

Sierpień 2012. Po 2001 roku na Wybrzeżu Kości Słoniowej wszyscy krajowi odpowiedzialni KANY spotykają się w Mediolanie na VII Światowym Spotkaniu Rodzin.

Wrzesień 2015. Pierwsze spotkanie Regionu Ameryk w Montrealu z udziałem w VIII Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii (USA).

Sierpień 2018. Kolejne międzynarodowe spotkanie wszystkich odpowiedzialnych KANY i aktywny udział w IX Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie.

W tych latach odpowiedzialni KANY krajów w Europie spotykają się niemal co roku, by wymieniać się informacjami na temat wyzwań związanych z ewangelizacją rodzin i wspólnie się modlić. Ostatnio to także narodziny kolejnego „dziecka”: KANA Welcome dla wszystkich, którzy chcą poznać smak KANY poprzez udział w wieczorach.

2020-2021 Kreatywność

W związku z pandemią ekipy KANY we wszystkich krajach mobilizują się, aby dostosować się do sytuacji i utrzymywać kontakt z parami, które bardzo ucierpiały w wyniku trudnych doświadczeń i zamknięcia w domach. Innowacyjność i kreatywność, pod natchnieniem Ducha Świętego, dają miejsce narodzinom nowych ścieżek formacji przez internet, nowych form spotkań, modlitwy i wsparcia na odległość. „Tak jak 2000 lat temu para z Galilei zaprosiła Jezusa z Maryją jego matką i uczniami, tak i dziś KANA jest okazją dla pary francuskiej, burundyjskiej, czeskiej, amerykańskiej, polskiej itd. do zaproszenia Jezusa do swojego małżeństwa i do całej rodziny, a tym samym do otwarcia drzwi Panu.”

Carrée