Dwie drogi

W rodzicielstwie można wybrać dwie drogi. Pierwsza, na której wspólnie z dzieckiem odkrywamy kim jest, a może bardziej kim się staje. Druga, na której z góry zakładamy kim dziecko ma być i prowadzimy je w tym kierunku. I nie chodzi tu tylko o wybór ścieżki zawodowej, ale również życie w zgodzie ze swoim charakterem, unikalnymi potrzebami i pragnieniami.

Pierwsza droga prowadzi do odkrycia swojego prawdziwego “ja”, talentów, zainteresowań, a w konsekwencji do silnego poczucia wartości. Druga droga prowadzi do wyćwiczenia spełnienia oczekiwań rodziców, a później środowiska. Choć na tej drodze można osiągnąć wiele sukcesów, to raczej nie dadzą one poczucia szczęścia i spełnienia.

Na pierwszej drodze rodzic kieruje się głównie ciekawością, jest gotowy, żeby również uczyć się od swojego dziecka. To w relacji wspólnie wybiera się to, co dobre.  Na drugiej dominuje z góry określony plan, zasady i konsekwencje. Relacja schodzi na drugi plan.